De Veluwe, prachtige regio binnen de provincie Gelderland, heeft alles in zich om het de recreant naar de zin te maken. Met ongeveer duizend vierkante kilometer grenst het gebied in het westen aan het Veluwemeer, met Harderwijk, Nunspeet en Elburg als belangrijke ‘buitenposten’ en vormen de snelwegen A12 en de A50 in feite de grenzen aan de oost- en de zuidzijde van dit magnifieke gebied. De Veluwe is in de ijstijd ontstaan door bewegingen van de aardkorst, die hebben geleid tot stuwwallen en aanverwante verhogingen, die vooral in het zuidelijk deel, rond Schaarsbergen, Oosterbeek en Wolfheze, prachtig tot uitdrukking komen. De Veluwe kreeg op die manier haar golvende heuvellandschap, terwijl de bodem van het aangrenzende gebied de Gelderse Vallei heeft opgeleverd. De grootste hoogten komen voor op de Posbank bij Arnhem, met de Signaal Imbosch als ‘toppunt”. Binnen de Veluwe bevindt zich het Nationaal Park de Hoge Veluwe als afzonderlijk natuurpark, waarin het specifieke karakter van het gebied nog eens wordt geaccentueerd door een unieke flora en fauna. Moeflons, edelherten en wilde zwijnen komen in groten getale voor. Bezoekers, met name fietsers en wandelaars kunnen hier hun hart ophalen en genieten van de vele aspecten van bos, heide en zandverstuivingen. Centraal in dit park ligt het Kröller-Müller-museum bij Otterlo met onder meer werken van van Gogh, Picasso en Mondriaan. Ten westen van dit park treft u de Ginkelse Heide aan, waar schaapskudden beeldbepalend zijn. Jaarlijks wordt hier uitgebreid stilgestaan bij de geallieerde landingen in 1944 en bieden de plaatsen Ede en Lunteren de toeristische passant een scala aan bezienswaardigheden.

In oostelijke richting, via onder meer het Kootwijkerzand en Stroe ligt Apeldoorn, de Veluwse randgemeente, waar diverse landgoederen de moeite van een bezoek waard zijn. De belangrijkste daarvan is uiteraard paleis het Loo, de voormalige woonplek van onder meer prinses Margriet, waar koetshuizen en schitterende tuinen uw visite alleszins rechtvaardigen 

In westelijke richting liggen de dorpen Ermelo en Putten, plaatsen met een diepe historische herkomst. Putten herbergt een scala aan rijksmonumenten, waaronder Het Hert, een mooie korenmolen uit 1899. Ermelo is van oorsprong een Romeinse vesting geweest, hetgeen blijkt uit de vele opgravingen die hier zijn verricht. De Oude Kerk in het dorp dateert uit het jaar 1006 en is zeker een bezoekje waard. Elke woensdag is er een interessante markt.

In noordelijke richting versmalt de Veluwe via Nunspeet en ’t Harde om via de prachtige heidevelden van Doornspijk en Oldebroek over te gaan in het rivierenlandschap van de IJssel. De zandverstuiving De Zoom staat bekend om haar zeer specifieke vegetatie met buntgras en haarmossen.

Om de fietsrecreatie nog aantrekkelijker te maken zijn door de overheid door het hele gebied tientallen nieuwe fietspaden gecreëerd of verbeterd. Daardoor kan de recreant volop genieten van hetgeen dit gebied herbergt aan flora en fauna. Bekend is uiteraard de sterke aanwas van de reeds genoemde wilde zwijnen maar verder doet de voorheen uitgestorven otter zijn best om via maatregelen in andere regio’s ook hier zijn herintrede te doen.